Information

Bolagsinformation

Hanteringen av aktier i Hammarby Bandy AB

 

Hammarby Bandy AB (HBAB) är som bekant avnoterat från Aktietorget. Det innebär att personer som innehar aktier och vill avyttra dessa eller personer som önskar förvärva aktier i HBAB inte har någon officiell handelsplats att vända sig till.

 

Styrelsen för HBAB har därför beslutat följande:

 

De aktieinnehavare som har intresse av att avyttra aktier i Hammarby Bandy AB skall i förekommande fall anmäla sina önskemål till Hammarby Bandys kansli ( info@hammarbybandy.se).

 

Samma gäller för dem som önskar förvärva aktier.

 

Kansliet kommer därefter att förmedla önskemålen till köpare/säljare.

 

 

 

Hammarby Bandy AB bedriver elitbandy verksamhet på högsta nivå i Stockholm. Bandyklubben grundades 1905. Hemmaarena och bolagets säte är välkända Zinkensdamm på Söder. Hammarby Bandy har ambitionen att utveckla och spela den mest underhållande bandyn inför Sveriges bästa bandypublik. Med utgångspunkt i en bred och lokalt förankrad ungdomsverksamhet utvecklar vi spelare ur egna led och bygger klubbkänsla för framtiden.

 

Hammarby Bandy- Verksamhetsberättelse 2012/2013

 

Dagordning årsmöte HBIF 2013 09 10

 

Kallelse Årstämma i Hammarby Bandy AB 2012 06 11

 

Årsredovisning och koncernredovisning Hammarby Bandy AB 2010 05 01 – 2011 04 30

 

Årsredovisning Zinkentältet AB 2010 05 01 – 2011 04 30

 

Årsredovisning Hammarby IF Bandyförening 2010 05 01 – 2011 04 30

 

Kallelse till Årsstämma i Hammarby Bandy AB 2010.

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01 – 2010-04-30

 

Copyright © 2017 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se