Herrlaget

Hammarby Bandy AB har visat att det Egna kapitalet är intakt


Idag höll Hammarby Bandy AB en Extra bolagsstämma, tillika Kontrollstämma 2. Stämman kunde konstatera att Aktiekapitalet på 500.000 kr är intakt. Det positiva Egna kapitalet uppgår till 532 tkr enligt Kontrollbalansräkning, per 2017-12-31.

 

De huvudsakliga faktorerna bakom detta resultat är sänkta kostnader, sponsorer, Zinkentältet och frivilliga bidrag från våra supporters. I styrelsen känner vi starkt engagemang i hela klubben och stöttning från alla dessa grupper såväl som många andra i Bandysverige.

 

Genom detta har klubben tagit ett stort och nödvändigt steg för den fortsatta existensen och framtiden. Vid stämman presenterade ordförande Jan Henriksson den positiva trend som klubben befinner sig, men betonade att detta bara är ett steg på vägen till en hållbar och stark ekonomisk situation. Arbetet med att hålla hårt i kostnadsramarna, som sänktes till denna säsong, ska fortsätta.

 

Förutsättningarna för Elitlicens för säsongen 2018/2019 är också härmed mycket goda, säger Henriksson.

 

Vi hoppas nu på en bra avslutning på säsongen och hoppas på fortsatt starkt stöd på läktarna!

 

Styrelsen budskap inför säsongen var:

”Denna säsong är något av en ödessäsong för Hammarby, som ännu inte har beviljats elitlicens för nästkommande säsong. I år har vi bestämt oss för att på allvar verkligen bygga upp en ekonomiskt hållbar situation för klubben. En nödvändighet för klubbens existens och långsiktiga utveckling. Hittills har det gått enligt plan och vi följer den upprättade budgeten, som pekar mot ett plusresultat på över en halv miljon. Utöver det behöver klubben snarast stärka upp ekonomin med över 2 mkr för att få till en balansräkning som håller över tid. Det pågår f n flera aktiviteter för att detta ska bli möjligt. Den ekonomiska bördan efter över 15 år, med oftast negativt ekonomiskt resultat, måste nu avlägsnas. Vi har kommit en bra bit på väg, men mycket arbete återstår innan vi är i hamn.”

   

Hammarby Bandy AB

Styrelsen

 

Ev frågor besvaras av Jan Henriksson, ordförande, 070-491 75 01, och Anders Hagbo, VD/klubbchef, 070-354 85 99.


Kommentarer inaktiverade.

Copyright © 2018 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se