Redaktionellt

Kallelse till ordinarie årsstämma


Aktieägarna i Hammarby Bandy AB, 556745-0639 kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 27 juni 2017 kl. 18:00 i gula villan på Hammarby IP (Kanalplan) Södermannagatan 61.

 

Anmälan om deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde vid bolagsstämman, varvid avbockning sker mot aktieboken. Anmälan sker till stefan.svensson@hammarbybandy.se

 

Dagordning och årsredovisningshandlingar finns tillgängliga på Hammarby Bandy AB:s kansli och vid stämman.

 

Stockholm 2017-06-13

 

 

Styrelsen i Hammarby Bandy AB

 


Copyright © 2017 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se