Föreningen

Nyvalda styrelser i Hammarby Bandy AB samt Hammarby Bandy IF


Den 27 juni hölls Bolagsstämma i Hammarby Bandy AB samt Årsmöte i Hammarby Bandy IF. De nyvalda styrelserna ser ut som följer.

 

Hammarby Bandy AB
Jan Henriksson – Ordförande
Patric Rubin – Ledamot
Patrik Holmsten – Ledamot

 

Hammarby Bandy IF
Patric Rubin – Ordförande
Thomas Olsson-  Ledamot
Anders Malmqvist – Ledamot
Stefan Nilsson – Ledamot
Per Dalin – Ledamot
Kristina Öijer – Ledamot
Linnea Larsson – Ledamot
Kjell Hagberg – Ledamot

 

Vi tackar avgående styrelseledamöter för ett bra jobb och stort engagemang för Hammarby Bandy.

 

Mer information kring Bolagsstämman respektive Årsmötet kommer senare.
Hammarby Bandy


  • Kallegubben

    Så det finns inga kvar av dem som bär ansvaret för föreningens stora oro i vintras?
    De pratade ju hur mycket som helst om hur bra allting ska bli. Detta vet vi först efter säsongen.
    Är de borta nu, så kom de sannerligen billigt undan! Och det försvagar också vårt kära Bajen Bandy, om nu inte de ekonomiska målen uppfyllts i mars 2018 via medlemsinsamlingar(!)
    Jag är orolig och förstummad hur allt kunde bli så ovisst efter nära 40.000 åskådare på Friends och en gyllene SM-triumf mot SAIK i mars 2013. Ofattbart illa förvaltat, kära Hammarby.

Copyright © 2017 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se