Redaktionellt

Rune Premfors slutar på hemsidan


Hammarby Bandy har genom åren haft många trogna eldsjälar som ställt upp i vått och torrt och gjort viktiga insatser på ideell basis. Folk som vi helt enkelt inte har kunnat varit utan och med sitt engagemang visat att ett grönvitt hjärta är en av grundstenarna i vår verksamhet. Rune Premfors är en av dom.

 

Rune har suttit i styrelsen och också sett till att vår hemsida har varit en förebild för många andra hemsidor i bandysverige. Nu slutar Rune på hemsidan men fortsätter ändå att stötta bandyn på sitt sätt. Från Hammarby Bandy vill vi poängtera hur viktiga personer som Rune är för föreningslivet i allmänhet och Hammarby Bandy i synnerhet. Vi vill tacka Rune med ett ständigt medlemskap i bandyn och hoppas att Rune hänger med många år till på hemmamatcherna och på bandyläktarna ute i landet.

 

Tack Rune!

 

Hammarby Bandy

 


Copyright © 2017 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se