Stort tack till alla på Bandyns Dag - Hammarby Bandy

Redaktionellt

Stort tack till alla på Bandyns Dag


Hammarby Bandy och BRIS vill tacka alla sponsorer som gjorde Bandyns Dag möjlig. Tack också till alla som skänkte frivilliga bidrag i hinkarna och via swish.

 

Hammarby Bandy


Copyright © 2017 Hammarby Bandy. Alla rättigheter reserverade.

Hammarby IF Bandyförening Box 17116, 104 62 Stockholm info@hammarbybandy.se